BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ

BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ

BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ

BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ

BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ
BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ
Banner
Chi tiết sản phẩm

BỐ NỒI KAWAHARA RACING CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ

Mô tả
BỘ BỐ NỒI KAWAHARA RACING HIỆU XUẤT CAO CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ GỒM 6 LÁ BỐ + 5 LÁ SẮT CÓ LỖ, SIÊU BẮT, NHIỀU HƠN 2 LÁ BỐ SO VỚI BỘ BỐ ZIN, HIỆU XUẤT CAO, BẮT NỒI TỐT
Thêm vào giỏ

BỘ BỐ NỒI KAWAHARA RACING HIỆU XUẤT CAO CHO SATRIA FU / FI / RAIDER FI / XĂNG CƠ GỒM 6 LÁ BỐ + 5 LÁ SẮT CÓ LỖ, SIÊU BẮT, NHIỀU HƠN 2 LÁ BỐ SO VỚI BỘ BỐ ZIN, HIỆU XUẤT CAO, BẮT NỒI TỐT

Sản phẩm cùng loại
Gọi điện Chat Fanpage Chat zalo